Privacy statement

Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet AVG in werking. Omdat Koster Industriële Dienstverlening persoonsgegevens verwerkt is daarom dit privacy statement opgesteld.

Onze gegevens en contactinformatie

Koster Industriële Dienstverlening
Krab 1B
4401 PA Yerseke
0113 – 57 40 80
jjckoster@filternet.nl

Geregistreerd bij de KvK onder nummer 20161365
Nummer van onze uitzenderkenning (België) VG 2179/U.

Functionaris gegevensbescherming: J.J.C. Koster

Doel en wettelijke basis verwerking persoonsgegevens
Koster Industriële Dienstverlening is een uitzend- en detacheringsbureau. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Bemiddeling naar werk
 • Curriculum Vitae (zonder adres) naar opdrachtgevers
 • Het opbouwen van een digitaal dossier in loonadministratie software
 • Opstellen arbeidsovereenkomst of 3 partijenovereenkomst (ZZP-ers)
 • Uitbetalen salaris, vakantiegeld naar de bankrekening van werknemer
 • Aanmelding bij Stipp Pensioen
 • Aansluiting bij UWV
 • Aansluiting bij Belastingdienst
 • Aanmelding bij Centraal Beheer Achmea i.v.m. verzuimverzekering Koster Industriële Dienstverlening
 • (Indien van toepassing) aanmelding bij het SVB in Breda (bij tewerkstelling in België)
 • (Indien van toepassing) aanmelding bij Limosa (bij tewerkstelling in België)
 • (Indien van toepassing) schuldeisers (loonbeslag via deurwaarder)

Betrokkene geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om bovenstaande doeleinden te realiseren. Verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst en de hiermee gekoppelde zaken zoals boven aangegeven.

Doel en wettelijke basis verwerking debiteurengegevens

Koster Industriële Dienstverlening is een uitzend- en detacheringsbureau. Wij verwerken debiteurengegevens voor de volgende doeleinden:

 • Aanbieden van potentiele nieuwe werknemers
 • Het opbouwen van een digitaal dossier in facturatie software
 • Facturatie van gewerkte uren
 • (Indien van toepassing) doorgeven van debiteurengegevens aan incassobureau

Landen buiten de EER (Europese Economische Ruimte)
In alle landen binnen de EER gelden dezelfde privacy regels. Koster Industriële Dienstverlening heeft geen betrekkingen met landen buiten de EER. Indien dit verandert zullen wij dit privacy statement aanpassen.

Verwerkingsovereenkomsten
Koster Industriële Dienstverlening heeft met alle betrokken partijen verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Indien beide partijen verwerkingsverantwoordelijk zijn (zoals in het geval van Stipp Pensioen) is er geen verwerkingsovereenkomst nodig.

Bewaartermijn
Koster Industriële Dienstverlening houdt zich strikt aan de bewaartermijnen van de WBP en Belastingdienst. Kandidaat geeft toestemming om het CV en ID bewijs maximaal 1 jaar na beëindiging sollicitatieprocedure te bewaren. Hierna dienen deze gegevens te worden verwijderd. Indien kandidaat niet instemt met het bewaren van CV en ID bewijs, moeten deze direct verwijderd worden.

Voor andere wettelijke bewaartermijnen verwijzen wij naar de WBP en belastingdienst.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen (o.a. werken met 2 factor authenticatie) om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U kunt ten allen tijde contact opnemen voor inzage en wijzigingen in uw gegevens. Indien u verzoekt tot verwijdering van uw gegevens zullen wij hier – met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen – aan voldoen.

Opmerkingen en vragen
U kunt ten allen tijde contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming als u naar aanleiding van dit privacy statement of de wet AVG nog vragen heeft. Wij helpen u graag!

Yerseke, 21 mei 2018

Vacatures

Bekijk alle vacatures